Share Button

Δημοτική Αρχή και Δημότες, οφείλουμε να εργαστούμε για την αποκατάσταση και την προστασία της Λίμνης μας, καθώς και για την ανάδειξή της σε παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης.

Ως μέλη της παράταξης ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑ, αλλά και ως απλοί δημότες προτείνουμε:

Γενικά

Συνεργασία με την Πολιτεία για την οριστικοποίηση του Π.Δ. Προστασίας Παμβώτιδας με παράλληλη εκπόνηση της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης. Το ΠΔ προστασίας της Παμβώτιδας θα αποτελεί τον καταστατικό χάρτη που θα θέτει αυστηρούς όρους και κανόνες προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας σε ένα ευπαθές οικοσύστημα, όπως είναι η Λίμνη μας.

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου για τις οικονομικές δραστηριότητες στη λίμνη και δημιουργία Λιμναίου Ταμείου.

Διεκδίκηση ίδρυσης Υπολιμεναρχείου Παμβώτιδας.

Αποκατάσταση – Προστασία

Αποκατάσταση της φυσικής επικοινωνίας των πηγών του Σεντινίκου και της Αμφιθέας με τη λίμνη. Ο εμπλουτισμός της Παμβώτιδας με τα πηγαία νερά θα πραγματοποιηθεί αρχικά με την τμήση του αναχώματος και θα ακολουθήσει η οριστική απομάκρυνση επιχωματώσεων και μπαζωμάτων και η διαχείριση του καλαμιώνα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαχείριση Στάθμης Παμβώτιδας. Η μείωση της στάθμης τους πρώτους χειμερινούς μήνες θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας του νερού μειώνοντας τον χρόνο ανανέωσης των υδάτων, και θα βοηθήσει στη φυσική επαναλειτουργία των πηγών.

Δημιουργία μονάδων καθίζησης στο δίκτυο ομβρίων όπου θα συγκεντρώνονται βαρέα μέταλλα, έλαια και υδρογονάνθρακες, πριν αυτά καταλήξουν στη λίμνη.

Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων στις περιοχές των τάφρων εισροής.

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στο ΔΣ, με προγραμματικές συμβάσεις και την παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Επιπλέον, ορισμός Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Λιμναίων Θεμάτων για στενή συνεργασία με τον Φορέα.

Τουριστική Αξιοποίηση

Κατασκευή λιμένων στο Πέραμα, στους Λογγάδες, στην ευρύτερη περιοχή της Ντραμπάτοβας και στον Κατσικά. Λειτουργία ακτοπλοϊκών δρομολογίων μεταξύ αυτών των λιμένων, συμπεριλαμβανομένων του Μώλου και του Νησιού.

Θέσπιση κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του απαρχαιωμένου στόλου των πλοιαρίων.

Μικρή έκταση με πηγαία νερά θα διαμορφωθεί κατάλληλα για κολύμβηση και αναψυχή, διαχωρισμένη από την κύρια υδάτινη επιφάνεια με κατάλληλη αρχιτεκτονική διαμόρφωση ώστε οι επισκέπτες να έχουν την αίσθηση ότι βρίσκονται μέσα στη λίμνη.

Αναβάθμιση του Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας στον Κατσικά, το οποίο θα λειτουργήσει σαν μεγάλος φυσικός χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της αστικής περιοχής των Ιωαννίνων και επαφής με την άγρια πανίδα. Θα περιλαμβάνει λιμάνι, ενυδρείο, κέντρο πληροφόρησης, αναψυκτήριο, ανακατασκευή παραδοσιακού νερόμυλου Μπενίκοβας, για την προσέλκυση επισκεπτών και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής σε συνδυασμό και με τον προϊστορικό αρχαιολογικό χώρο Καστρίτας και τη Μονή Καστρίτσας.

Χωροθέτηση στίβου για κωπηλατοδρόμιο – κανό – θαλάσσιο σκι, στην περιοχή Λαψίστας, μαζί με τις απαραίτητες υποδομές κερκίδων, γραφείων, αποθήκευσης λέμβων και σκαφών, αποδυτηρίων, πύργων παρακολούθησης, αναψυκτηρίου, πάρκινκ. Η τροφοδοσία με νερό θα γίνεται από τις πηγές Τούμπας ή Κρυονέρι επαναφέροντας μερικώς τον υγροτοπικό χαρακτήρα της Λαψίστας. Η σύνδεση του στίβου μέσω ποδηλατοδρόμων τόσο με την πόλη των Ιωαννίνων όσο και τα χωριά του κάμπου της Λαψίστας θα αναδείξει ολόκληρη την περιοχή.

Νήσος Λίμνης Παμβώτιδας

Με τις κατάλληλες ενέργειες, το Νησάκι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μεγάλο, ανοιχτό, ζωντανό μουσείο – θεματικό πάρκο, αυτό που στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως «open air museum – park».

Εκπόνηση μελέτης και εφαρμογή σχεδίου ενιαίας ανάπλασης των προσόψεων και των στεγών των κτηρίων.

Επέκταση του ωραρίου κίνησης των καραβιών ώστε το νησάκι να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της πόλης.

Ολοκλήρωση της σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.